Departmental acts

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania podręczników certyfikacji i bieżącego nadzoru w zakresie zdatności do lotów.

Dz.Urz.ULC.2003.4.15 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.8.43 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Garwolinie.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.18 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rykach.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.19 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej".

Dz.Urz.KGSG.2003.3.34 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKul.2003.6.40 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Spadochrony typu "latające skrzydło".

Dz.Urz.ULC.2003.3.12 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2003.18.32 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.8.41 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.8.39 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Sposób dokonywania obwieszczeń o rozpoczęciu i zakończeniu migracji ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.14 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.8.40 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2003.18.31 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kalkucie (Republika Indii).

Dz.Urz.MSZ.2003.4.54 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.31 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.32 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2003.7.23 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu pracy komisji przetargowej.

Dz.Urz.KGP.2003.16.82 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.11.65 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.11.65 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.11.65 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.11.65 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Dz.Urz.MZ.2003.9.79 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.30 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 25 marca 2003 r. do 30 czerwca 2003 r.

Dz.Urz.GUM.2003.3.5 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.33 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.33 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Utrzymanie w mocy decyzji w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.34 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego - Podstawy edytora MS Word.

Dz.Urz.KGP.2003.16.81 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący