Departmental acts

Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.12.140 | decyzja z dnia 25 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego - MS Word zaawansowany.

Dz.Urz.KGP.2003.15.79 | decyzja z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kigali (Republika Ruandyjska).

Dz.Urz.MSZ.2003.3.40 | decyzja z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.

Dz.Urz.NBP.2003.13.21 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Zakład Systemów Jakości i Zarządzania".

Dz.Urz.MON.2003.13.141 | decyzja z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana składu Zespołu do spraw udziału Rzeczypospolitej Polskiej w odbudowie Iraku.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.39 | decyzja z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Harmonogram i procedura certyfikacji lotnisk.

Dz.Urz.ULC.2003.3.10 | wytyczne z dnia 23 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zaprzestanie odbywania przez Sąd Rejonowy w Kozienicach stałych posiedzeń poza siedzibą Sądu.

Dz.Urz.MS.2003.4.12 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.18 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.18 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.18 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.18 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.18 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

Dz.Urz.MF.2003.12.69 | uchwała z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.36 | decyzja z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zmiana okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.38 | decyzja z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zmiana okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.37 | decyzja z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.10.54 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.7.64 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.7.64 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.7.64 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.7.75 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 30 w Lublinie przy Jednostce Wojskowej Nr 3820 w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2003.12.129 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 86 w Żaganiu przy Jednostce Wojskowej Nr 4071 w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2003.12.130 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.10.63 | komunikat z dnia 18 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie listy podmiotów prowadzących działalność brokerską.

Dz.Urz.MF.2003.10.61 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.10.60 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie programu szkolenia podstawowego policjantów - część profilowana ruch drogowy.

Dz.Urz.KGP.2003.15.78 | decyzja z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyjazdy służbowe za granicę oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.16 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Wyjazdy służbowe za granicę oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.16 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia listy podmiotów prowadzących działalność brokerską.

Dz.Urz.MF.2003.10.62 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.7.29 | uchwała z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.7.28 | uchwała z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2003.7.27 | uchwała z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Pałac w Wilanowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2003.5.33 | decyzja z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie programu szkolenia podstawowego policjantów - część profilowana prewencyjna.

Dz.Urz.KGP.2003.15.76 | decyzja z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu szkolenia podstawowego policjantów - część profilowana prewencyjna.

Dz.Urz.KGP.2003.15.76 | decyzja z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Opracowanie "Strategii wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej".

Dz.Urz.MON.2003.12.138 | decyzja z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.2.31 | decyzja z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.7.38 | komunikat z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.7.36 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.7.37 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Mieście (Republika Słowenii).

Dz.Urz.MSZ.2003.3.35 | decyzja z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.7.35 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Dz.Urz.MZ.2003.11.91 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2003 r. | Akt utracił moc