Departmental acts

Zatwierdzenie zmian w opłatach lotniskowych pobieranych w Porcie Lotniczym Wrocław - Starachowice.

Dz.Urz.ULC.2003.5.20 | decyzja z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Włączenie Nadleśnictwa Czerwonak do Nadleśnictwa Łopuchówko w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Poznań.

B.I.LP.2003.8.82 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2003.8.24 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2003.8.24 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2003.8.24 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2003.8.24 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Błoniu.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.25 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piasecznie.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.23 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2003.4.17 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji i wypełniania raportu SAFA.

Dz.Urz.ULC.2003.4.14 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie jednostek wojskowych w sprzęt i środki piorące do użytku żołnierzy niezawodowych.

Dz.Urz.MON.2003.13.145 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2003.4.17 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Leonardo da Vinci.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.22 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2003.9.88 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw integracji gospodarki przestrzennej z ochroną środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.53 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu ramowego II i III roku wyższych studiów zawodowych realizowanych w systemie zaocznym.

Dz.Urz.KGP.2003.17.86 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.11.68 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2003.14.22 | uchwała z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2003.9.87 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki.

Dz.Urz.MK.2003.6.39 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.19 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Skierniewicach.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.8.42 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2003.4.13 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.3.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania podręczników certyfikacji i bieżącego nadzoru w zakresie zdatności do lotów.

Dz.Urz.ULC.2003.4.15 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.8.43 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Garwolinie.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.18 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rykach.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.19 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej".

Dz.Urz.KGSG.2003.3.34 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2003.6.40 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Spadochrony typu "latające skrzydło".

Dz.Urz.ULC.2003.3.12 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący