Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nowego katalogu zaszeregowania robót wykonywanych w leśnictwie.

B.I.LP.2004.6.43 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego dla strategii wykorzystania Funduszu Spójności w sektorze transportu.

Dz.Urz.MI.2004.11.53 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MI.2004.11.52 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MI.2004.11.52 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Interpretacja w sprawie sposobu ustalania stawek podatku od towarów i usług.

Dz.Urz.MF.2004.8.63 | interpretacja z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Podniesienie klasy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lusace do klasy Konsulatu Generalnego.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.36 | decyzja z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.50 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu o nazwie "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki".

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.49 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu o nazwie "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki".

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.49 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach akcji INTAS.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.47 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belize City (Belize).

Dz.Urz.MSZ.2004.4.37 | decyzja z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2004.7.84 | decyzja z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2004.7.21 | decyzja z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.7.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów.

Dz.Urz.KPWiG.2004.7.20 | uchwała z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Uznanie praktyki stosowanej przez Telekomunikację Polską S.A. w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.4.319 | decyzja z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie Instrukcji ochrony lasu.

B.I.LP.2004.6.42 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Instrukcji ochrony lasu.

B.I.LP.2004.6.42 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Instrukcji ochrony lasu.

B.I.LP.2004.6.42 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2004.7.83 | decyzja z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.54 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Działalności Wspomagającej Badania.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.55 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w specjalności technika kryminalistyczna.

Dz.Urz.KGP.2004.11.55 | decyzja z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy.

Dz.Urz.KGP.2004.11.54 | decyzja z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2004.7.45 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie, organizacja i zakres działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2004.6.28 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.5.17 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.5.17 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Miniatur Filmowych.

Dz.Urz.MK.2004.5.30 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie Policji i Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGP.2004.11.58 | porozumienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzór legitymacji i pieczątki Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego.

Dz.Urz.MON.2004.7.80 | decyzja z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Decyzja ustalająca dla "ICN-POLFA" Rzeszów S.A. normy zużycia alkoholu etylowego skażonego acetonem.

Dz.Urz.MF.2004.7.51 | komunikat z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.6.35 | komunikat z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.6.34 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.7.53 | uchwała z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.22 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.22 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.22 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.22 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.22 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób pełnienia przez policjantów w służbie kandydackiej służby w oddziałach prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.13.65 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzone typy przyrządów pomiarowych w okresie od 1 października 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Dz.Urz.GUM.2004.1.2 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.21 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.5.23 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Działalność wypoczynkowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.7.77 | decyzja z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.6.33 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2004.7.13 | uchwała z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Łódzkiego Centrum Filmowego.

Dz.Urz.MK.2004.5.29 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2004.5.28 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.7.46 | komunikat z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.7.44 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2004 r.

Dz.Urz.MON.2004.7.76 | decyzja z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc