Departmental acts

Powołanie Komitetu Monitorującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MI.2004.11.55 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MI.2004.11.55 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MI.2004.11.55 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

Dz.Urz.KGP.2004.13.70 | porozumienie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2004.8.58 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2004.3.5 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych.

Dz.Urz.MON.2004.8.91 | decyzja z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie obwodów profilaktyczno-leczniczych wojskowej służby zdrowia oraz ich organizacja i zadania.

Dz.Urz.MON.2004.8.88 | decyzja z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Rozdział zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.4.22 | decyzja z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2012.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2008.2.3 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.12.59 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Samodzielnemu Zespołowi Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.35 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Samodzielnemu Zespołowi Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.35 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja zamówień publicznych prowadzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.40 | wytyczne z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja zamówień publicznych prowadzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.40 | wytyczne z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja zamówień publicznych prowadzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.40 | wytyczne z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2004 r.

Dz.Urz.KGP.2004.11.57 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.37 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.37 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.37 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Stosowanie VIII edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.

Dz.Urz.UPRP.2004.2.4 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.34 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.7.36 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.4.23 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.7.86 | decyzja z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: regulamin organizacyjny Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.6.33 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z mienia Skarbu Państwa przekazanego Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MSWiA.2004.8.19 | decyzja z dnia 28 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący