Departmental acts

Przyznane dotacje ze środków finansowanych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.18 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.6.118 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Tymczasowej Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2006.5.37 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Tymczasowej Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2006.5.37 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Tymczasowej Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2006.5.37 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2006.7.49 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.7.48 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz nadanych stopni doktora - część II.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.17 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS".

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.14 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Dz.Urz.NBP.2006.7.7 | uchwała z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.7.25 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.8 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.8.62 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.13.173 | decyzja z dnia 11 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.13.171 | decyzja z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne i ustalenia limitów stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.13.172 | decyzja z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne i ustalenia limitów stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.13.172 | decyzja z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne i ustalenia limitów stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.13.172 | decyzja z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Sportu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.10.48 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Sportu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.10.48 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych aktów prawnych.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.44 | decyzja z dnia 7 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.10.49 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do użytku "Strategii informowania i promocji obronności resortu Obrony Narodowej".

Dz.Urz.MON.2006.13.170 | decyzja z dnia 6 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki honorowej Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2006.13.168 | decyzja z dnia 5 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.37 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia śmigłowcowego pilotów oraz personelu technicznego Lotnictwa Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.11.72 | decyzja z dnia 4 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Filmów Rysunkowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.36 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.53 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.53 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.53 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.53 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Dz.Urz.MZ.2006.10.51 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Dz.Urz.MZ.2006.10.51 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.50 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.50 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.49 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2006.10.49 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Dz.Urz.MZ.2006.10.54 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Dz.Urz.MZ.2006.10.54 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2006.11.67 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2006.11.67 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2013.75 t.j. | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona 11 batalionowi medycznemu w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2006.12.159 | decyzja z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.11.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.11.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

Dz.Urz.MT.2006.3.12 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Współpracy Polsko-Amerykańskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.6 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 22 Bazę Lotniczą w Malborku.

Dz.Urz.MON.2006.12.160 | decyzja z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny