Departmental acts

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2006.9.38 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2006.9.38 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum do Spraw AIDS.

Dz.Urz.MZ.2006.9.45 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum do Spraw AIDS.

Dz.Urz.MZ.2006.9.45 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie Jednostce Wojskowej GROM statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.147 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.149 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.149 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.149 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.149 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.149 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.149 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym infrastruktury wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.148 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym infrastruktury wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.148 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym infrastruktury wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.148 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym infrastruktury wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.148 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.143 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.143 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.143 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.142 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.142 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.142 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.141 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.146 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.146 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.145 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.12.150 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.Urz.MZ.2006.9.43 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.Urz.MZ.2006.9.43 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dz.Urz.MZ.2006.9.36 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MB.2006.1.3 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.9.47 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.9.47 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.9.47 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Policyjnej Izby Dziecka w Toruniu.

Dz.Urz.MSWiA.2006.10.46 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.12.162 | upoważnienie z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.12.163 | upoważnienie z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.153 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.145 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.68 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.87 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Syryjskiej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.146 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.156 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.78 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.82 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Konga.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.109 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.154 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.137 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.79 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Demokratycznej Republice Etiopii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.89 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.129 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.93 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.99 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.98 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Pakistanu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.132 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskim Państwie Afganistanu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.65 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.101 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.103 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.105 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Konfederacji Szwajcarskiej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.147 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.111 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.69 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.76 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.86 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.94 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Kambodży.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.104 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Marokańskim.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.123 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.127 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.130 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.148 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.149 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.115 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ludowej Republice Bangladeszu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.75 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.122 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.124 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.126 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.131 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący