Departmental acts

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2008.5.31 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 158/06.

Dz.Urz.ULC.2008.14.218 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 171/08.

Dz.Urz.ULC.2008.14.219 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 233/06.

Dz.Urz.ULC.2008.14.216 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 277/06.

Dz.Urz.ULC.2008.14.217 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.75 | decyzja z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana lub uchylenie niektórych decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.243 | decyzja z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.13.100 | komunikat z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.21.275 | decyzja z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.104 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 1. batalion zmechanizowany 20. Brygady Zmechanizowanej.

Dz.Urz.MON.2008.21.274 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 1. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2008.21.268 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 25. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.21.272 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 63. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.21.270 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta oraz przejęcie dziedzictwa tradycji przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2008.21.271 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki honorowej "Kwartalnika Bellona".

Dz.Urz.MON.2008.21.269 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.27.34 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.27.34 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.27.34 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.11.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.11.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od służby.

Dz.Urz.CBA.2008.3.40 | decyzja z dnia 31 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.30 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 119/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.210 | komunikat z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 262/06.

Dz.Urz.ULC.2008.13.209 | komunikat z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 624/08.

Dz.Urz.ULC.2008.13.208 | komunikat z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2008.28.35 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.62 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.63 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.68 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski oraz nadania mu statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.66 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.67 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.64 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.65 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.4 | komunikat z dnia 30 października 2008 r. | Akt indywidualny

Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2009.1.9 | komunikat z dnia 30 października 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.145 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance.

Dz.Urz.MG.2008.1.25 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance.

Dz.Urz.MG.2008.1.25 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2008.12.89 | komunikat z dnia 30 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.144 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2008.15.76 | zarządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu.

Dz.Urz.MZ.2008.12.81 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2008.18.108 | obwieszczenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.185 | decyzja z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.184 | decyzja z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.7.124 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.7.123 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych.

NFZ.2008.6.100 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MG.2008.1.24 | zarządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym.

Dz.Urz.MON.2008.21.266 | decyzja z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2008.21.265 | zarządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 224/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.206 | komunikat z dnia 27 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 331/06.

Dz.Urz.ULC.2008.13.207 | komunikat z dnia 27 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 377/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.205 | komunikat z dnia 27 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2008.10.54 | zarządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2007 r.

Dz.Urz.NBP.2008.19.23 | obwieszczenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.12.80 | zarządzenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc