Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.108 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.109 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.11.65 | komunikat z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2008.22.284 | decyzja z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2008.22.284 | decyzja z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2008.22.284 | decyzja z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2008.22.284 | decyzja z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2008.13.92 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 rok.

B.I.LP.2008.12.96 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 rok.

B.I.LP.2008.12.96 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 rok.

B.I.LP.2008.12.96 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2008.13.93 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.244 | decyzja z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.11.64 | komunikat z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw kształcenia lotniczego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.93 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw kształcenia lotniczego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.93 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.31 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 15 marca 2009 r.

Dz.Urz.KNF.2008.7.30 | komunikat z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.11.63 | komunikat z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.11.62 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2009.1.1 | uchwała z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2008.7.31 | komunikat z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2009.5.16 | uchwała z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2009.5.17 | uchwała z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.22.283 | decyzja z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Canberze z siedzibą w Sydney.

Dz.Urz.MG.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie.

Dz.Urz.MG.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie.

Dz.Urz.MG.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.22.279 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.22.279 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2009 rok.

B.I.LP.2008.12.94 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2008.22.286 | decyzja z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego dysponentem środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2008.22.280 | decyzja z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.12.101 | decyzja z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.12.99 | decyzja z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2008.12.100 | decyzja z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Dowództwu Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.22.278 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.15.96 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.15.96 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.15.96 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.15.96 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.208 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.11.61 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.209 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Konga.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.210 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.215 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.214 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Zimbabwe.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.213 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.216 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorialnej oraz okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.211 | decyzja z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.204 | decyzja z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2008.1.29 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt utracił moc