Departmental acts

Organizacja wykonywania zadań w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.149 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia nr 131 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.155 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania Książki Mechanika Lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2008.13.199 | wytyczne z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.16.97 | decyzja z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap.

Dz.Urz.NBP.2008.20.24 | uchwała z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.105 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2008.7.126 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.106 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 29 marca 2009 r.

Dz.Urz.KNF.2008.7.28 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" w 2008 r.

Dz.Urz.MG.2008.1.26 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności w dniu 15 marca 2009 r.

Dz.Urz.KNF.2008.7.26 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.

Dz.Urz.GUM.2008.5.24 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2008.7.29 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2008.7.27 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Polskiego w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.203 | decyzja z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2008.13.98 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2008.5.31 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 158/06.

Dz.Urz.ULC.2008.14.218 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 171/08.

Dz.Urz.ULC.2008.14.219 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 233/06.

Dz.Urz.ULC.2008.14.216 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 277/06.

Dz.Urz.ULC.2008.14.217 | komunikat z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.75 | decyzja z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana lub uchylenie niektórych decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.243 | decyzja z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.13.100 | komunikat z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.21.275 | decyzja z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.104 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 1. batalion zmechanizowany 20. Brygady Zmechanizowanej.

Dz.Urz.MON.2008.21.274 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 1. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2008.21.268 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 25. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.21.272 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 63. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.21.270 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta oraz przejęcie dziedzictwa tradycji przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2008.21.271 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki honorowej "Kwartalnika Bellona".

Dz.Urz.MON.2008.21.269 | decyzja z dnia 3 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.27.34 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.27.34 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.27.34 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.11.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.11.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od służby.

Dz.Urz.CBA.2008.3.40 | decyzja z dnia 31 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.30 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 119/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.210 | komunikat z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 262/06.

Dz.Urz.ULC.2008.13.209 | komunikat z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 624/08.

Dz.Urz.ULC.2008.13.208 | komunikat z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2008.28.35 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.62 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.63 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.68 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski oraz nadania mu statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.66 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.67 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.64 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.65 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.4 | komunikat z dnia 30 października 2008 r. | Akt indywidualny

Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2009.1.9 | komunikat z dnia 30 października 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.145 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący