Departmental acts

Szczególny sposób organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.

Dz.Urz.MON.2011.25.403 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.6.29 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 907/10.

Dz.Urz.ULC.2011.22.121 | komunikat z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.25.429 | decyzja z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2011.54.98 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.25.448 | upoważnienie z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.17.55 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.35.135 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.35.135 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.71 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.71 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2011.25.428 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2011.25.427 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie.

Dz.Urz.MON.2011.25.424 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Dz.Urz.MON.2011.25.425 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.

Dz.Urz.MON.2011.25.426 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.25.419 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2011.25.418 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.25.417 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie organizacji ochrony obiektów oraz służby ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.2.74 | decyzja z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2011.53.95 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.1 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.1 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2015.17 t.j. | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.14.59 | komunikat z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.14.58 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2011.25.411 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.

Dz.Urz.MON.2011.25.415 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej.

Dz.Urz.MON.2011.25.413 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2011.25.412 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2. Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej.

Dz.Urz.MON.2011.25.414 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

Dz.Urz.MON.2011.25.416 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wskazanie podmiotów uprawnionych do wydawania specjalistycznych opinii do projektów budowlanych.

Dz.Urz.MON.2011.25.410 | decyzja z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1004/11.

Dz.Urz.ULC.2011.22.120 | komunikat z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw projektów badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.99 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.98 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.98 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie V transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2011.25.445 | decyzja z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.71 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady zarządzania ryzykiem w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.72 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady zarządzania ryzykiem w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.72 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medyczny".

Dz.Urz.MON.2011.25.401 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.25.409 | decyzja z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.25.446 | pełnomocnictwo z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.25.447 | pełnomocnictwo z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu.

Dz.Urz.MON.2011.25.408 | decyzja z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Obręby leśne Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

B.I.LP.2012.1.18 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący