Departmental acts

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Kolonii.

Dz.Urz.MG.2011.3.43 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gandawie.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.69 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie terminu egzaminu sędziowskiego.

Dz.Urz.MS.2012.3 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2012.

Dz.Urz.NBP.2011.19.20 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Dz.Urz.UPRP.2011.4.5 | informacja z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2012.1.20 | decyzja z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Przyznane środki finansowe na działalność wspomagającą badania w 2010 r.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.101 | komunikat z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.33.130 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890-915 MHz oraz 935-960 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.33.131 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2011.9.50 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2012 r.

Dz.Urz.MS.2012.2 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie".

B.I.LP.2012.1.14 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 319/08.

Dz.Urz.ULC.2011.22.118 | komunikat z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2011.9.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2011.9.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiany terytorialne i zmiana nazwy Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie".

B.I.LP.2012.1.15 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MF.2011.9.44 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MF.2011.9.44 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska".

B.I.LP.2012.1.13 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.13.57 | komunikat z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.69 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.70 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - sprawy wewnętrzne.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.4 | decyzja z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie".

B.I.LP.2012.1.12 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy".

B.I.LP.2012.1.10 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie".

B.I.LP.2012.1.11 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka".

B.I.LP.2012.1.8 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 619/10.

Dz.Urz.ULC.2011.22.117 | komunikat z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego".

B.I.LP.2012.1.9 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych.

Dz.Urz.ULC.2011.22.114 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.GUS.2011.13.53 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MSP.2011.7.16 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.13 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2011.18.19 | uchwała z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie.

Dz.Urz.GUS.2011.13.51 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.48 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 126/10.

Dz.Urz.ULC.2011.22.116 | komunikat z dnia 25 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2011.24.378 | decyzja z dnia 25 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.24.394 | upoważnienie z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.2.64 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.2.64 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2011.24.372 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Dz.Urz.MON.2011.24.377 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.

Dz.Urz.MON.2011.24.374 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu.

Dz.Urz.MON.2011.24.373 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie.

Dz.Urz.MON.2011.24.375 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MON.2011.24.376 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Utrata mocy decyzji nr 21/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.2.67 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 223/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.2.66 | decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy