Departmental acts

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.55 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.85 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.55 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.85 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.186 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.43 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.12 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.186 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.55 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.55 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.55 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.43 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.43 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.79 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.79 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.43 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.12 t.j. | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Hartfordzie (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2016.38 | decyzja z dnia 12 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.27 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.63 | zarządzenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2016.151 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt utracił moc

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Dz.Urz.MON.2016.151 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.167 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.167 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.167 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Organizacja wykonywania zadań w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.PKRUS.2016.40 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt utracił moc

Organizacja wykonywania zadań w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.PKRUS.2016.40 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt utracił moc

Porozumienia zawierane ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących obrotu sprzętem lub technologiami wojskowymi.

Dz.Urz.MON.2016.152 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Porozumienia zawierane ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących obrotu sprzętem lub technologiami wojskowymi.

Dz.Urz.MON.2016.152 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2016.94 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2016.94 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2016.92 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2016.92 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2016.92 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2016.95 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2016.93 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2016.98 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2016.96 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2016.96 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2016.88 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2016.88 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2016.88 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2016.97 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego osób spoza Instytutu.

Dz.Urz.MON.2016.153 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2016.154 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na bert żołnierzy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Dz.Urz.MON.2016.155 | decyzja z dnia 9 września 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2016.42 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2016.91 | zarządzenie z dnia 9 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.

Dz.Urz.MIniR.2016.42 | zarządzenie z dnia 8 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.

Dz.Urz.MIniR.2016.42 | zarządzenie z dnia 8 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego.

Dz.Urz.MIniR.2016.45 | zarządzenie z dnia 8 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie do realizacji czynności z art. 28d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.Urz.ABW.2016.40 | decyzja z dnia 8 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady realizacji projektu współpracy bliźniaczej nr UA/50 na rzecz Ukrainy.

Dz.Urz.GITD.2016.30 | zarządzenie z dnia 8 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej.

Dz.Urz.MIniR.2016.43 | zarządzenie z dnia 8 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Dz.Urz.MIniR.2016.44 | zarządzenie z dnia 8 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Poinformowanie o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Dz.Urz.MZ.2016.87 | obwieszczenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw projektów informatycznych.

Dz.Urz.MC.2016.39 | zarządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2016.18 | zarządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2016.19 | zarządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA.

Dz.Urz.MS.2016.189 | zarządzenie z dnia 7 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KUKAŁY.

Dz.Urz.ULC.2016.75 | ogłoszenie z dnia 6 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2016.10.153 | decyzja z dnia 6 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.76 | decyzja z dnia 6 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 412-420 MHz oraz 422-430 MHz.

Dz.Urz.UKE.2016.148 | zarządzenie z dnia 6 września 2016 r. | Akt jednorazowy