Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

Na podstawie art. 83 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 86) ogłasza się, na okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, obejmującą następujące podmioty:
1)
AMC Aviation sp. z o.o.;
2)
Enter Air sp. z o.o.;
3)
JET STORY sp. z o.o.;
4)
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.;
5)
Small Planet Airlines sp. z o.o.;
6)
SMART JET sp. z o.o.;
7)
SprintAir Cargo sp. z o.o.;
8)
SprintAir S.A.;
9)
Travel Service Polska sp. z o.o.
10) 1
 Ryanair Sun S.A.
1 Pkt 10 dodany przez obwieszczenie nr 9 z dnia 30 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.ULC.2018.22) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 30 kwietnia 2018 r.