Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2016.6 | zarządzenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.53 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.53 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.53 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.53 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.56 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.56 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.56 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2016.57 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2016.57 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2016.57 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2016.57 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2016.58 | zarządzenie z dnia 20 września 2016 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i organizacja promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski.

Dz.Urz.MON.2016.158 | decyzja z dnia 19 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie i organizacja promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski.

Dz.Urz.MON.2016.158 | decyzja z dnia 19 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie i organizacja promocji żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski.

Dz.Urz.MON.2016.158 | decyzja z dnia 19 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MR.2016.46 | zarządzenie z dnia 19 września 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MR.2016.46 | zarządzenie z dnia 19 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2016.157 | decyzja z dnia 19 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MR.2016.47 | zarządzenie z dnia 19 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku".

Dz.Urz.MIiB.2016.68 | obwieszczenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MR.2016.50 | zarządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MR.2016.50 | zarządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów regulujących przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.

Dz.Urz.MS.2016.190 | zarządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.37 | komunikat z dnia 16 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.36 | obwieszczenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt nienormatywny

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.41 | zarządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.41 | zarządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2016.55 | zarządzenie z dnia 16 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw uregulowania wykonywania testów genetycznych i biobankowania.

Dz.Urz.MZ.2016.99 | zarządzenie z dnia 15 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Roboczego do Spraw Oceny Funkcjonowania Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.43 | zarządzenie z dnia 15 września 2016 r. | Akt obowiązujący