Professional association acts

Projekt ustawy o Agencji Badań Poznawczych.

RGSW.2007.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "neurobiologia".

RGSW.2007.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Inicjatywa ORA w Łodzi i przedstawicieli władz innych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Adwok.2007.7.16 | stanowisko z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Medycznej w Lublinie.

KRASM.2007.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Akademii Medycznej w Lublinie.

KRASM.2007.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju.

RGSW.2007.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

RGSW.2007.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

Wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzenie nowego kierunku studiów ochrona przyrody.

RGSW.2007.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o utworzenie nowego kierunku studiów Artes Liberales.

RGSW.2007.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2007.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2007.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2007.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2007.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2007.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Rewid.2007.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

KRASM.2007.6.28 | uchwała z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2007.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wzoru sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2007.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie informowania o samorządzie radców prawnych za pośrednictwem Internetu.

Radc.2007.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Lekarz.2007.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2007.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2007.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2007.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.

RGSW.2007.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

RGSW.2007.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2007.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2007 r. | Akt nieoceniany

Nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

RGSW.2007.5.18 | uchwała z dnia 18 maja 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny".

RGSW.2007.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

RGSW.2007.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "Zaawansowane materiały i nanotechnologia".

RGSW.2007.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2007 r. | Akt nieoceniany

Opinia o projekcie ustawy o licencjach prawniczych.

Notar.2007.5.12 | uchwała z dnia 12 maja 2007 r. | Akt nieoceniany

Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych.

KRASP.2007.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych.

KRASP.2007.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP.

KRASP.2007.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego.

KRASP.2007.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2006.

KRASP.2007.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Kształtowanie Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.

KRASP.2007.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Model awansu naukowego w Polsce.

KRASP.2007.4.26 | stanowisko z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Powszechny dostęp do publikacji naukowych.

KRASP.2007.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Zasady reformowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

KRASP.2007.4.26 | deklaracja z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2007.4.21 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2007.4.21 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie przedstawicielstwa Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli.

Radc.2007.4.21 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt zmian do ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Adwok.2007.4.17 | stanowisko z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w zakresie organizacji czasu pracy prokuratorów.

Prok.2007.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

RGSW.2007.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany