Professional association acts

Ustanowienie kierunku studiów "inżynieria naftowa i gazownicza".

RGSW.2007.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2007.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2007.11.10 | uchwała z dnia 10 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2007.11.9 | apel z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Zadania samorządu radców prawnych i jego organów w latach 2007-2010.

Radc.2007.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie.

KRASM.2007.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny.

PKA.2007.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Nazwa firmy osoby fizycznej.

Rewid.2007.10.30 | komunikat z dnia 30 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów w roku 2008.

Rewid.2007.10.30 | uchwała z dnia 30 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ponoszenie przez Naczelną Izbę Lekarską kosztów uczestnictwa delegatów w Krajowym Zjeździe Lekarzy.

Lekarz.2007.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Porządek obrad IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2007.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2008.

Lekarz.2007.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej.

Lekarz.2007.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie.

KRASM.2007.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Do Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej.

Adwok.2007.10.23 | apel z dnia 23 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komitetu Dobrych Praktyk w Uczelniach Akademickich.

KRASP.2007.10.20 | uchwała z dnia 20 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

KRASP.2007.10.20 | uchwała z dnia 20 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRASP.

KRASP.2007.10.20 | uchwała z dnia 20 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "geofizyka".

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "geofizyka".

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "sztuka mediów".

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "teleinformatyka".

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "wschodoznawstwo".

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2007.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

CKST.2007.10.15 | statut z dnia 15 października 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Podat.2007.10.11 | stanowisko z dnia 11 października 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Podat.2007.10.11 | stanowisko z dnia 11 października 2007 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASM.2007.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

KRASM.2007.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

KRASM.2007.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2007.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2007.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Apel do partii politycznych.

Adwok.2007.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.

Lekarz.2007.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2007.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2007.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o państwowych instytutach naukowych.

RGSW.2007.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2007.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Szkole Głównej Służby Pożarniczej statusu uczelni stowarzyszonej KRASP.

KRASP.2007.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRASP.2007.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Badań Poznawczych.

RGSW.2007.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru typowej umowy na wykonanie projektu badawczego.

RGSW.2007.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt nieoceniany