Professional association acts

Finansowanie działalności akademickich rozgłośni radiowych.

KRASP.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Najważniejsze problemy szkolnictwa wyższego w Polsce.

KRASP.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie porządku obrad V Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Rekrutacja na studia laureatów olimpiad i konkursów.

KRASP.2008.1.18 | stanowisko z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Rozwój kształcenia ustawicznego.

KRASP.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie składu liczbowego poszczególnych Komisji Zjazdowych.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Mandatowej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Regulaminowej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wyborczej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybór Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2008.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej w Warszawie.

RGSW.2008.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

RGSW.2008.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

RGSW.2008.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw.

RGSW.2008.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

RGSW.2008.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Czas pracy lekarzy w szpitalach.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Określenie kierunków nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie konkursu ofert na świadczenia.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Reformowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Rola samorządu lekarskiego.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja środowiska lekarskiego.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja w ochronie zdrowia.

Lekarz.2008.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2008 r. | Akt nieoceniany

Składanie wniosków na prowadzenie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Rewid.2007.12.18 | komunikat z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2008 r.

Lekarz.2007.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Rozwiązanie Zespołu d.s. realizacji uchwały Nr 18 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2007.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2007.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej.

Lekarz.2007.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2007.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Instrukcja postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej klienta.

Podat.2007.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Poziom finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

RGSW.2007.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Program pomocy doradcom podatkowym w sprawach karnych.

Podat.2007.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Spór kompetencyjny.

Sędz.2007.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Tryb wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy.

Podat.2007.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "mikrobiologia".

RGSW.2007.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "muzyka kościelna".

RGSW.2007.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Zasady Etyki Doradców Podatkowych.

Podat.2007.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Podat.2007.12.12 | stanowisko z dnia 12 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2007.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2007.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Informatyzacja uczelni.

KRASP.2007.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Problemy artystycznych kierunków studiów.

KRASP.2007.11.23 | stanowisko z dnia 23 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2007.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Dobre praktyki w procedurach wyboru władz akademickich.

KRASP.2007.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "elektroradiologia".

RGSW.2007.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt nieoceniany