Professional association acts

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.

RGSW.2007.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Podat.2007.4.4 | stanowisko z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczebności Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2007.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie planu działania Komisji do spraw Obsługi Postępowań Lustracyjnych.

Podat.2007.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

KRASP.2007.3.23 | stanowisko z dnia 23 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Kryteria oceny bazy dydaktycznej.

PKA.2007.3.22 | uchwała z dnia 22 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Nieuczciwe praktyki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

KRZSP.2007.3.16 | stanowisko z dnia 16 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2007.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

RGSW.2007.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt "Koncepcji horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce".

RGSW.2007.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Obrony Narodowej.

RGSW.2007.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Liczebność Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2007.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Realizacja ustawy lustracyjnej w odniesieniu do zadań nałożonych na okręgowe rady adwokackie.

Adwok.2007.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2007.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie sztandaru Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2007.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2007 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Medycznej w Białymstoku.

KRASM.2007.2.22 | uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Zadania komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2007.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "Adaptowana aktywność fizyczna".

RGSW.2007.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "Muzyka kościelna".

RGSW.2007.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Uprawnienia audytora wewnętrznego.

Rewid.2007.2.13 | komunikat z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Szkolenia doradców podatkowych.

Podat.2007.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2007 r. | Akt nieoceniany

Stawki za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy.

Rzeczn.2007.1.31 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2007.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2007 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

RGSW.2007.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie decyzji MON dotyczących Wojskowej Akademii Technicznej.

KRASP.2007.1.12 | stanowisko z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt nieoceniany

Wstępna opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.

Radc.2007.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej, powzięta w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rewid.2007.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt nieoceniany

Ochrona tajemnicy zawodowej w sądowym postępowaniu cywilnym.

Radc.2006.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Opinia o autopoprawce do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.

Notar.2006.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Opinia o projekcie ustawy - Prawo o notariacie.

Notar.2006.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Radc.2006.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2007 r.

Lekarz.2006.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich.

Lekarz.2006.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich.

Lekarz.2006.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia.

RGSW.2006.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Krajowej Rady Komorniczej.

Komor.2006.12.14 | regulamin z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Standardy kształcenia.

RGSW.2006.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie kierunku studiów "sztuka mediów" w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

RGSW.2006.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany