Professional association acts

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Sędz.2012.12.5 | opinia z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2012.12.5 | opinia z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw deregulacji zawodu.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2013.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2013 rok.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu do spraw Umów Generalnych KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu ds. Etyki Doradców Podatkowych KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2012.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przedłużenie okresu działania Konferencji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych do 2013 r.

KAAUM.2012.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Kurat.2012.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Protokół IX Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII Kadencji.

KRD.2012.11.24 | protokół z dnia 24 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 18 z dn. 24 XI 2012 r.

KRD.2012.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja szpitali klinicznych.

KRASP.2012.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana zapisu dotyczącego struktury komisji stałych w Statucie KRASP.

KRASP.2012.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Określenie zasad organizacji i finansowania Biura KRASP.

KRASP.2012.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.

Aptek.2012.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.11.16 | opinia z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o prokuraturze.

Sędz.2012.11.15 | opinia z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sędz.2012.11.15 | opinia z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.11.15 | opinia z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Sędz.2012.11.15 | opinia z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędz.2012.11.15 | opinia z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o prokuraturze.

Sędz.2012.11.15 | opinia z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Kwalifikacje wymagane do ubiegania się o stanowisko sędziego.

Sędz.2012.11.14 | stanowisko z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych.

Sędz.2012.11.14 | stanowisko z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona.

Radc.2012.11.14 | uchwała z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór opinii patrona o aplikancie.

Radc.2012.11.14 | uchwała z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór umowy o sprawowanie patronatu.

Radc.2012.11.14 | uchwała z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Zasady tworzenia i prowadzenia grup patronackich.

Radc.2012.11.14 | uchwała z dnia 14 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Dokument "Objaśnienia projektu budżetu w części 28 - Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2013".

RGNiSW.2012.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany