Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.1.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku, nie zgłasza do niego uwag.