Professional association acts

Projekt o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2013.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2013.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Sędz.2013.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych.

RGNiSW.2013.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2013.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wnioski o sfinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej.

RGNiSW.2013.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji ds. "Nauki w mediach".

PAN.2013.1.8 | decyzja z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie zakresu działania Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2013.1.3 | decyzja z dnia 3 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2012.12.31 | decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Protokół X Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII Kadencji.

KRD.2012.12.28 | protokół z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 19 z dn. 28 XII 2012 r.

KRD.2012.12.28 | uchwała z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Procedura kontroli realizacji zaleceń.

Rewid.2012.12.19 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2012.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2013 rok.

Aptek.2012.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

Rewid.2012.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2013.

Lekarz.2012.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na 2012 r.

Lekarz.2012.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2012.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012.

PAN.2012.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2013.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do Spraw Aplikacji.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Tablice informacyjne o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała wprowadzającą program aplikacji.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wzoru umowy o sprawowanie patronatu.

Radc.2012.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Lekarze ukraińscy.

Lekarz.2013.12.6 | apel z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie Regulaminu Pracy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.12.6 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór dziennika aplikanta.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór karty danych osobowych.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór wypisu z listy radców prawnych.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór zaświadczenia stwierdzającego prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wzór zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Radc.2012.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2012.12.5 | stanowisko z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sędz.2012.12.5 | opinia z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt nieoceniany