Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.12.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 15/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", nadesłanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 21 listopada 2018 r., znak: GMS-WP-173-313/18 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.