Professional association acts

Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2013 r.

Rewid.2012.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Prok.2012.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Udział prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe.

Prok.2012.10.29 | wytyczne z dnia 29 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2013.

Lekarz.2012.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2012.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2012.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie XII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2012.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny.

PKA.2012.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Opinia do projektów ustaw: Prawo o prokuraturze oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze.

Prok.2012.10.24 | uchwała z dnia 24 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Protokół VIII Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII Kadencji.

KRD.2012.10.20 | protokół z dnia 20 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 17 z dn. 20 X 2012 r.

KRD.2012.10.20 | uchwała z dnia 20 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Kwestia dopuszczalności prowadzenia przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli w Sądzie.

Sędz.2012.10.18 | opinia z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Akademii Polonijnej w Częstochowie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP.

KRASP.2012.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędz.2012.10.18 | opinia z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASPiP.2012.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Sędz.2012.10.18 | opinia z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sędz.2012.10.18 | opinia z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy - Prawo spółdzielcze.

Sędz.2012.10.18 | opinia z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

KRASPiP.2012.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu.

KRASPiP.2012.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw - Kodeks cywilny.

Sędz.2012.10.17 | opinia z dnia 17 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.10.17 | opinia z dnia 17 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Sędz.2012.10.15 | opinia z dnia 15 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Termin egzaminu z prawa gospodarczego.

Rewid.2012.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

RGNiSW.2012.10.11 | uchwała z dnia 11 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.

RGNiSW.2012.10.11 | uchwała z dnia 11 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2012.10.11 | uchwała z dnia 11 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii.

RGNiSW.2012.10.11 | uchwała z dnia 11 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Realizacja strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

RGNiSW.2012.10.11 | uchwała z dnia 11 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie "Regulaminu działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2012-2016".

KAAUM.2012.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2012/2013.

KAAUM.2012.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.10.4 | zarządzenie z dnia 4 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.9.28 | opinia z dnia 28 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2012.9.28 | opinia z dnia 28 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.9.28 | opinia z dnia 28 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Sposób uiszczenia opłat sądowych.

Sędz.2012.9.27 | stanowisko z dnia 27 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Politechnice Radomskiej.

KRASPiP.2012.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2012 r. | Akt nieoceniany