Pytania i odpowiedzi

Czy można potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko na 1 dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na użytkowniku metanolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który w kolejnym miesiącu rozpoczyna okres ochronny, można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaki jest czas pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wypadek na siłowni zlokalizowanej na terenie zakładu jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

W jaki sposób należy przydzielać zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto powinien włączyć materiał dowodowy w sprawie decyzji dotyczącej zwrotu dotacji do akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak powinna brzmieć treść oświadczenia Beneficial owner gdy oświadczenie składa wspólnik spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaliczyć nauczycielce okres stażu odbytego przed zwolnieniem lekarskim do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy w oparciu o decyzję wz istnieje możliwość realizacji budynku parterowego bez poddasza użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto musi sporządzać master file?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak liczyć okres niezdolności do pracy, po którym pracodawca może zwolnić pracownika na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT ma usługobiorca w imporcie usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powinna być wystawiona faktura dotycząca sprzedaży paliwa dokonanej w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę na podstawie dwóch decyzji o warunkach zabudowy na dwa obiekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy może świadczyć pracę w godzinach 22.00-6.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy skorygować listę płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak określić podstawę prawną rozwiązania umowy i wysokość odprawy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy firma prowadząca montaż paneli fotowoltaicznych oraz lamp solarnych powinna się zarejestrować do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać kosz do transportu ludzi zawieszony na suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak ująć w JPK_VAT zbiorczą fakturę sprzedaży, do której zostały wystawione paragony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie ponad kwotę wolną od zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a poradnią medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy zbiorcze przelewy spełniają wymogi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka postępuje prawidłowo stosując stawkę 8% za udostępnienie obiektów szkołom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka będzie wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wykazać usługi nadzoru budowlanego na budowie nieruchomości w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką zastosować stawkę VAT do sprzedaży kawy, herbaty, wody i soków w kawiarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak powinna postępować uczelnia z nieprzydatnymi odczynnikami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy komputer staje się odpadem i czy można prowadzić jego samodzielny demontaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do montażu pieca w budynku plebanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak ująć w kosztach wydatek na atest CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stacje demontażu muszą rozszerzyć listę odpadów do wytworzenia ujętych w decyzji o odpady z grupy 19?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakiej sytuacji nowy pracodawca powinien dokonać transferu zgromadzonych składek PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy organ powinien wydać decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby organ mógł zatwierdzić projekt budowlany i wydać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy organ może przekazać kopie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy należy zanonimizować dane osobowe przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie sytuacje w zakresie transportu odpadów między różnymi podmiotami są dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak poprawnie obliczyć stawkę za składowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wymiar etatu na umowie nauczyciela powinien uwzględniać przydzielone godziny średniorocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien dochodzić od nauczyciela zwrotu wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie dyrektor szkoły może skrócić czas pracy pracowników administracyjnych w czasie ferii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy stronie można przyznać zasiłek rodzinny na drugiego syna, mimo nie ma zasądzonych na niego alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ile dni ma urząd na załatwienie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy duży podatnik powinien poinformować o swoim statusie wszystkich swoich dostawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne