Czy przysługuje dodatek węglowy w przypadku zmiany deklaracji CEEB po 11 sierpnia, z uwagi na błędnie wprowadzone dane do CEEB przez urzędnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przysługuje dodatek węglowy w przypadku zmiany deklaracji CEEB po 11 sierpnia, z uwagi na błędnie wprowadzone dane do CEEB przez urzędnika?

Pan zarejestrował kocioł na paliwo stałe i zaznaczył rodzaj stosowanego paliwa stałego węgiel i drewno kawałkowe. Pracownik Urzędu wprowadzając dane do CEEB zaznaczył tyko drewno opałowe. Wnioskodawca posiada kopię złożonej deklaracji z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd.

Co w tej sytuacji należy zrobić, czy przyjąć za wiarygodne dane zawarte w CEEB (wprowadzone przez pracownika Urzędu), czy dane zawarte w kopii wniosku, będącego w posiadaniu wnioskodawcy?

Czy w tej sytuacji można przyznać dodatek węglowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX