Na podstawie jakiego przepisu organ winien wnieść sprzeciw do zgłoszenia rozbiórki budynku objętego strefą ochrony konserwatora? - OpenLEX

Na podstawie jakiego przepisu organ winien wnieść sprzeciw do zgłoszenia rozbiórki budynku objętego strefą ochrony konserwatora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakiego przepisu organ winien wnieść sprzeciw do zgłoszenia rozbiórki budynku objętego strefą ochrony konserwatora?

Stosownie do art. 31 ust. 1b pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud., który mówi o tym, że budynki objęte strefą ochrony konserwatora powinny iść w trybie pozwolenia na rozbiórkę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX