Questions and answers

Czy odpisy zawiadomień o przyznaniu premii uznaniowej powinny być składane do akt osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy okres usprawiedliwionej, ale niepłatnej nieobecności w pracy należy wpisać w świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy OPS powiadamia stronę o dokonaniu potrącenia z bieżących świadczeń pismem, postanowieniem, decyzją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rów między działką a pasem drogowym jest problemem przy staraniu się o pozwolenie na budowę domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy torby reklamowe wykonane z kukurydzy czyli PLA podlegają opłacie recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy urlop uzupełniający może zostać udzielony nauczycielowi w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w 2019 roku będą nadal obowiązywały ulgi dla uczniów na przejazdy komunikacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy z uwagi na brak współpracy wydać decyzję odmowną na notatce, protokole czy na druku wywiadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Do jakiej kwoty i z jaką częstotliwością pracodawca ma obowiązek dofinansować pracownikowi zakup okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy nauczyciel powinien wykorzystać urlop uzupełniający po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki skutek w VAT ma zakup towaru od dostawcy z Niemiec, pochodzący od producenta z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielowi powracającemu ze świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, w której w wyniku awarii kasy wydany klientowi paragon został anulowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak powinna być wystawiona faktura dotycząca usługi serwisowej wykonanej na nieruchomości w Kosowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo powinny być opieczętowane książki w bibliotece szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty wewnątrz konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak uwzględnić przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nadpłacone w latach ubiegłych składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować korekty zmniejszające wystawione w kwietniu za zakupy w pierwszym kwartale 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy bank może udzielić kredytu mieszkaniowego na finansowanie zakupu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Kto wydaje zgodę na niszczenie gniazd gatunków łownych w mieście?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Który organ wydaje zezwolenia na połów ryb magnesem neodymowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej można zobowiązać nauczyciela do uzupełniania etatu w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie spadkobierca zmarłego przedsiębiorcy powinien kontynuować jego działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób archiwizować akta osobowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach dofinansowanie okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy będzie obowiązek poboru podatku u źródła od dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy i w jakich przypadkach nauczycielowi można w tygodniu przyznać jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy kurator pełnoletniej osoby nieubezwłasnowolnionej może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można na wniosek pracownika zastosować inny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy można przekroczyć termin 180 dni, jeśli 180 dzień wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można przyznać prawo do zasiłku stałego dla syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można skrócić okres rozliczeniowy przejmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można zgłosić budowę dwóch budynków gospodarczych na działce Br?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy należy ponownie ustalić w toku postępowania wyjaśniającego, kto i kiedy sprawuje opiekę nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne