Pytania i odpowiedzi

Od czego zależy wymiar urlopu pracownika ze stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy przy wyliczaniu dochodu za rok podatkowy należy uwzględnić remanent śródroczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać wykonana we własnym zakresie ręczna nitownica używana w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wytwarzanie na parafii odpadów takich jak źródła światła czy zużyty sprzęt wymaga zarejestrowania się w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w branżowej szkole II stopnia mogą uczyć się dorośli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak postąpić z utwardzeniem terenu na klasie chronionej podczas wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakim terminie po przejściu zakładu pracy pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przywożenie używanych część samochodowych z zagranicy wymaga dodatkowych pozwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zaprojektowanie ściany garażu podziemnego w odległości 2,5 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenie rodzicielskie od dnia urodzenia dziecka czy od miesiąca złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może być zatrudniony przez więcej niż pięć dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy każda gmina ma obowiązek przystąpić do procedury uchwalenia aglomeracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu dla niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaklasyfikować serwis ekspresu do kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję dot. odpłatności Pana X i gminy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak zaklasyfikować wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zlikwidowanej jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy zbieranie i przetwarzanie odpadów może odbywać się bez magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w przypadku wydania decyzji w oparciu o art. 36a pr. bud. stroną postępowania będzie tylko inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy korekta in plus zadeklarowanych składek na FGŚP oznacza konieczność zwrotu dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są objęte wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uznać część dojazdową działki za działkę drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Do jakich organów należy zgłaszać pasiekę (do 6 uli), która ma powstać w pobliżu budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w przypadku, gdy wszystkie przychody będą objęte zerowym PIT, trzeba będzie sporządzać PIT-11 i PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły organizuje powstanie rady szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła branżowa I stopnia może usunąć uczennice pierwszej klasy, która ma skończone 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela religii, któremu przydzielono doraźne zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli może używać pieczęci urzędowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co to są zajęcia zajęcia rozwijające kompetencje indywidualne i społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak planować urlop nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy oceniać kwalifikacje kandydatów na stanowiska nauczycielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakim wymiarze udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi pracującemu na 1/2 etatu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto może prowadzić zajęcia rytmiki w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciela należy skierować na szkolenie okresowe, jeśli przedłożył zaświadczenie z poprzedniej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy staż nauczyciela przedłuża się o nieobecności spowodowane zwolnieniami lekarskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy okres pracy najemnej można traktować jak umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na które przepisy organ prowadzący powinien powołać się przy wydaniu aktu mianowania dla nauczyciela

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak traktować wniosek o wycinkę 150 drzew celem wybudowania zbiornika małej retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

W jaki sposób określić przedmiot przeważającej działalności Spółki, w celu weryfikacji podstawowego PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy montaż instalacji sprężonego powietrza w budynkach podlega opodatkowaniu stawką 5,5% ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy ustawodawca wskazuje w jaki sposób pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi PIT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy upływa termin złożenia formularza CBC-P za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ściągając quady z zagranicy podlegam pod opłatę produktową tak jak w przypadku samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Według których przepisów nauczyciel powinien realizować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak ustalić okres przebywania w Polsce obywatela Ukrainy, który posiada paszport biometryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy należy ustalić prawo do świadczenia wychowawczego ojcu i stwierdzić nienależne pobranie świadczeń przez matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne