Czy kaucje, które stanowią świadczenie definitywne, generują przychód podatkowy? - OpenLEX

Czy kaucje, które stanowią świadczenie definitywne, generują przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. dokonuje sprzedaży napoi w butelkach szklanych do kontrahentów mających siedzibę na terytorium Niemiec. Od 1.10.2022 r. na terytorium Niemiec obowiązują przepisy dotyczące wprowadzenia kaucji za napoje w butelkach szklanych. Po tym dniu spółka dokonując hurtowej sprzedaży napojów będzie pobierać dodatkowo kaucję. Łańcuch dostaw przedstawia się następująco: spółka dokonuje sprzedaży do kilkunastu hurtowni niemieckich pobierając kaucję, następnie hurtownie niemieckie dokonują sprzedaży również pobierając kaucje do małych osiedlowych sklepików następnie sprzedaż dokonywana jest klienta detalicznego, któremu również do napoju doliczana jest kaucja. Ostateczny klient będzie miał możliwość zwrotu kaucjonowanej butelki do automatu, otrzymując całkowity zwrot opłaconej kaucji. Zgodnie z niemieckimi przepisami spółka jest zobowiązana do podpisania umowy z firmą obsługującą automat przyjmujący butelki oraz wypłacający kaucje. W ramach umowy spółka zostanie obciążona notą za zwrot wypłaconych przez automat kaucji. Spółka płacąc za zwrot butelek w automacie zwraca pobrane kaucje przy sprzedaży do niemieckich hurtowni. Spółka nie będzie w stanie określić, które i od której hurtowni butelki zostały zwrócone.

Czy spółka powinna zwiększyć podstawę opodatkowania o pobraną kaucję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX