Czy uchylić świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, jeśli osoba ma przyznaną emeryturę, którą zawiesiła? - OpenLEX

Czy uchylić świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, jeśli osoba ma przyznaną emeryturę, którą zawiesiła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, w sierpniu świadczenie zostało wypłacone, w dniu dzisiejszym przychodzi z informacją, że ma przyznaną emeryturę od 01.08.2022 r., ale od 01.09.2022 r. zawiesiła emeryturę.

W związku z tym, że zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 u.ś.r., ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, czy powinniśmy decyzję uchylić?

Czy uchylić decyzję i strona składa nowy wniosek, my odmawiamy w związku z tym, że ma ustalone prawo do emerytury, a ona odwołuje się do SKO?

Wiemy, że są wyroki, natomiast w ustawie wyraźnie jest napisane ma ustalone prawo do emerytury, jak postąpić prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX