Czy gmina może zawrzeć umowę o dzieło w ramach przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez województwo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może zawrzeć umowę o dzieło (bez przeniesienia praw autorskich) ze stowarzyszeniem (nie wpisanym do rejestru przedsiębiorstw) w ramach przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez województwo?

Czy też gmina może jedynie w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współdziałać ze stowarzyszeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX