Questions and answers

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż gruntu otrzymanego nieodpłatnie w 2016 r. od Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma transakcja łańcuchowa, gdy podmiot norweski (drugi w kolejności) nie zarejestrował się do VAT w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy funkcję kierownika robót w tym samym czasie mogą sprawować dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy organ powinien badać ważność decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy proces polegający na sklejeniu dwóch elementów tworzywa sztucznego podlega pod standardy emisyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zbycie innemu podmiotowi roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela (o utratę wartości auta) podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zajęcia rewalidacji indywidualnej wchodzą w zakres pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy naprawa i produkcja palet wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy dyrektor może na pisemny wniosek nauczyciela zorganizować dla ucznia zajęcia korekcyjno - kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zasady przechowywania oraz rozliczenia się z dokumentacji rady rodziców powinien określać jej regulamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel, który kontynuuje staż powinien złożyć aneks do planu rozwoju zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy protokoły zebrania rady rodziców podlegają udostępnieniu na wniosek rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w ramach programu "posiłek w szkole i w domu" można sfinansować posiłek w formie dwóch dań gorących, deseru i picia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy, jeżeli w miesiącu lipcu przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Komu z rodziców należy się świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy przekazanie nagrody zwycięzcy konkursu rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy otrzymanie bonów uprawniających do gratisowego zakupu na stacjach paliw jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zarażenie się wirusem zapalenia wątroby lub HIV może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy brak klasy produktu na fakturze VAT RR jest błędem większej wagi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydłużenie okresu nauki powoduje zwiększenie dofinansowania kosztów dofinansowania młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przychody z korepetycji można opodatkować kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż kosmetyków i chemii gospodarczej przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kara porządkowa za niezłożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi hydrauliczne można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie PKD należy zastosować w przypadku usług doradztwa w zakresie hydrauliki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy wystawienie korekty do trzech faktur (2 faktur zaliczkowych i jednej faktury kończącej zaliczkę) jest poprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakim składkom zus podlegać będzie umowa zlecenie pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy do nagrody jubileuszowej wlicza się nauczycielowi okres pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy właściciel centrum handlowego podlega pod obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zezwolenie własnym pracownikom na pracę dla innego podmiotu stanowi pośrednictwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na pełny etat w świetlicy szkolnej może realizować nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób gmina może przekazać zadanie prowadzenia zespołu szkół powiatowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego wlicza się średnią za premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie wykształcenie powinien posiadać wicedyrektor szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy możliwe jest udostępnienie członkowi rodziny pacjenta informacji o kosztach jego pobytu w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo zamontować taśmociąg w pomieszczeniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy usługi naprawy sprzętów wykonywane poza terytorium kraju są wliczane do limitu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy pierwszej instancji z wadliwym postanowieniem w sprawie potrącenia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy cudzoziemcowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak dokumentować wydatki poniesione na zakup płodów rolnych od rolników indywidualnych i działkowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy usługi brukarskie świadczone poza granicami kraju mogą zostać opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaki jest zakres przedmiotowy upoważnień do dokonywania zmian w budżecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak w deklaracji VAT-7 wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powiadomić urząd skarbowy o dokonaniu przelewu na nieujawniony na białej liście rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można wysłać faktury drogą elektroniczną w terminie późniejszym niż data ich wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w 4 szkołach w każdej z nich przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne