Questions and answers

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak w VAT-7 wykazać import darmowych próbek materiałów i surowców z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wypełnić świadectwo pracy po 4 maja 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymanie przez szkołę nagrody w postaci wyposażenia pracowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR koszt szkolenia medycznego w USA, jeżeli organizator nie wystawił przedsiębiorcy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto udziela zgodę na odstępstwo na zastosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Kto w razie wypadku zastępuje społecznego inspektora pracy, jeśli nie został powołany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakiej podstawie dyrektor poświadcza trzy kopie świadectwa ukończeni szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy powinno nastąpić uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy do dochodu doliczyć nadpłatę podatku za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do prowadzenia przez pracodawcę pracowniczych programów emerytalnych (PPE) należy stosować p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy druga żona mężczyzny jest zobowiązana do partycypowania w kosztach pobytu w DPS syna swojego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi godziny zajęć dodatkowych bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy GKRPA może wystąpić z wnioskiem w sprawie zastosowania obowiązku poddania się badaniu przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można na czas wyjazdu służbowego zmienić czas pracy na przerywany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można prawnie zmobilizować rodzica do dostarczenia bilansu zdrowia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można urządzić stanowisko ładowania akumulatorów wózków w hali magazynowej z artykułami spożywczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy należy wypłacić wyrównanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opłata ZAIKS stanowi zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu kwoty zasiłku stałego doliczyć do dochodu zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy składkę na FEP należy opłacać również za pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy uczniowski klub sportowy jest zobowiązany do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku unieważnienia postępowania zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wydać decyzję o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń, które są przedawnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński należy traktować jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obliczyć okres przebywania w stanie nieczynnym nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy planować rady szkoleniowe dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo określić wysokość pomocy materialnej z ZFŚS dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo przydzielić nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy wypłacić pracownikom obsługi wygaszanego gimnazjum odprawę z tytułu likwidacji zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Od kiedy uchylić prawo do zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości ustalić dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy inwestor w kosztorysie inwestorskim może zakazać umieszczenia pozycji przedmiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jak zakończyć sprawę zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy należy utracić dochód z tytułu zatrudnienia w związku z udzielonym urlopem wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy nie ujmować w składzie rodziny ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy aneks do umowy dzierżawy może obowiązywać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dane osób skierowanych do domu pomocy społecznej należy usuwać?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy darowizna spółdzielni na rzecz mieszkańców generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy fundacja lub stowarzyszenie może posiadać środki trwałe i zaliczać odpisy w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne