Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych zwrot dofinansowania, które podatnik otrzymał na zakup licencji na oprogramowanie w ramach projektu unijnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w 2017 r. otrzymał dofinansowanie na zakup licencji na oprogramowanie w ramach projektu unijnego. Wskutek dochodzenia wszczętego przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych stwierdzono nieprawidłowości w projekcie. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych wezwała do zwrotu całości otrzymanego w ramach wydatku dofinansowania.

W jaki sposób należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych zwrot dofinansowania - dotacja była rozliczana w ramach przychodów przyszłych okresów w powiazaniu z amortyzacją?

Licencja została całkowicie umorzona. Podatnik jest opodatkowany ryczałtem (CIT estoński).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX