Jak należy zaksięgować resztę zysku wynikającą z ksiąg, a nieobjętą uchwałą o przeznaczeniu zysku ze względu na zaokrąglenie danych do tysiąca tak jak to jest w sprawozdaniu finansowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna sporządza sprawozdanie finansowe w tysiącach złotych. Spółka dokonała uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, w której zdecydowała, że zysk spółki w wysokości 14.893 tys. zł zostanie przeznaczony w następujący sposób: 10.000 tys. zł zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy, natomiast, 4.893 tys. zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Jak należy zaksięgować resztę zysku wynikającą z ksiąg, a nieobjętą uchwałą o przeznaczeniu zysku ze względu na zaokrąglenie danych do tysiąca tak jak to jest w sprawozdaniu finansowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX