Czy przepisy art. 27 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw nadal obowiązują? - OpenLEX

Czy przepisy art. 27 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw nadal obowiązują?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy art. 27 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) – dalej u.z.p.b. nadal obowiązują?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX