Jak należy zaewidencjonować zakupioną rozprężalnię tlenu medycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład zakupił i zainstalował rozprężalnię tlenu medycznego. W/w rozprężalnia została zamontowana w budynku tlenowni i przymocowana wkrętami do wewnętrznej ściany budynku. Do w/w rozprężalni podłączono butle tlenowe, z których rozprowadzony jest tlen do poszczególnych budynków szpitala (przez już istniejący rurociąg zewnętrzny). W skład zamontowanej rozprężalni wchodzi:

- tablica redukcyjna podstawowa i rezerwowa

- tablice redukcyjna z podłączeniem do zbiornika

- rampa butlowa na 12 butli

- łącznik butlowo-rampowy (tlen)

- łącznik rampowy do tablicy.

Jak ująć powyższą rozprężalnię, jako oddzielny środek trwały (jak zakwalifikować i jaką stawką amortyzować), czy jako modernizacja budynku (zwiększenie jego wartości)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX