Questions and answers

Jak klasyfikować opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć świadczenie usługi budowlanej na Białorusi, ale na rzecz firmy czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo przeprowadzić postępowanie o wznowienie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak opodatkować import towarów z Turcji i ich dostawę na rzecz firmy holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi czyszczenia kanalizacji i remontu rur metodą bezwykopową na terenie Chorwacji i Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć wydanie towaru w ramach reklamacji i nieodpłatnie przekazanie dodatkowych 10% towarów kontrahentowi z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w VAT nabycie usługi windykacyjnej i obciążenie jej wartością dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych zaksięgować potrącony podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak w świetle RODO i zmian w kodeksie pracy wygląda kwestia badania trzeźwości pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot części dotacji, które stowarzyszenie musi zwrócić w wyniku przeprowadzonej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zakwalifikować koszty przyjęcia zagranicznego kontrahenta - jako koszty zakupu czy ogólnozakładowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy należy wygasić decyzję o pozwoleniu na przebudowę i nadbudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Kiedy organ może odmówić podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kto jest zobowiązany w podatku od nieruchomości po sprzedaży żwirowni bez przeniesienia koncesji na nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Który organ jest właściwy do wyegzekwowania rozbiórki hali namiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co powinien zrobić szpital udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w razie urlopu fizjoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy apteka może prowadzić konto na FB?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy deweloper powinien wystawić fakturę obciążającą klienta na kwotę kosztów wskazanych w akcie notarialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy doszło do utraty dochodu i następnie jego uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy firma powinna zgłosić do urzędu skarbowego numery rachunków do kart debetowych założonych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy gmina może opublikować nazwiska i imiona mieszkańców którym umorzono podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kwestionariusze osobowe mogą były wypełnione w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można amortyzować nieruchomości po przejściu z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można wystawiać dla każdego z odbiorcy odpadu raz na miesiąc zbiorczą KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zbiorcze KPO przesyłać droga elektroniczną do odbiorcy i w ten sam sposób je pozyskiwać od odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy na prywatnej posesji mogą znajdować się podkłady kolejowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się sześciomiesięczna odprawa w związku z likwidacją gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy okres pracy wakacyjnej można zaliczyć do pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ budowlany może żądać uzupełnienia projektu zamiennego bez zmiany uchylonej przez WSA decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie w formie "milczącej zgody organu" na docieplenie budynku o wysokości 9 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy polska firma może delegować obywatela Ukrainy do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pomiędzy Polską a Republiką Kosowa została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne