Pytania i odpowiedzi

Czy wizytator może złożyć wniosek o awans zawodowy do Ministra Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Pod jakim kodem odpadów należy przekazać sól drogową, która nie została wykorzystana zimą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Kogo dokładnie dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka jest możliwość zastosowania w obiegu administracyjnym decyzji środowiskowej z 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych - organ prowadzący czy placówka oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak spółdzielnia mieszkaniowa powinna zaksięgować koszty remontu lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Do jakiej grupy odpadów należy zaklasyfikować zużyte rozpuszczalniki powstające w lakierni samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w sprawozdaniu należy uwzględnić zmiany stanu produktów z tytułu produkcji testowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku zerwania umowy leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy ścieki powstające w firmie produkcyjnej w obszarze łazienek, biur i szatni są ściekami bytowo-gospodarczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy terminy zakres działalności leczniczej i rodzaj działalności leczniczej mają odrębne znaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy dotacja z PUP do wynagrodzeń stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na podstawie którego przepisu następuje ustalenie stron postępowania przy pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne musi być rolnikiem, aby się wybudować na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak firma świadcząca usługi ogrodnicze powinna ewidencjonować w BDO odpad o kodzie 20 02 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak zastosować ulgę na złe długi w podatki dochodowym, gdy od początku 2020 r. nie było przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy warunki DŚU wydanej na podstawie art. 108 k.p.a. mogą zostać w późniejszym terminie zmienione?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaki użytek gruntów w ewidencji należy wpisać na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy firma może wykorzystywać beczki z tworzywa sztucznego po środkach chemicznych do ponownego użycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy przejmując pracowników innej firmy pracodawca może utworzyć ZFŚS na dzień przejęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje obowiązek ogrodzenia terenu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy projektowany warsztat samochodowy na działce niezabudowanej jest zgodny z MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podatnicy rozliczający się na PKPiR rozliczają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zakup algorytmu sterowania linii produkcyjnej należy traktować jako WNiP i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy z tytułu odsetek wystawia odrębną fakturę ze zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można bez zgody nauczyciela w następnym miesiącu wypłaty pomniejszyć nienależny składnik funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wymiana stolarki okiennej w budynku hotelowym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w procedurze zakupów samochodów na handel nabywanych w Stanach Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak interpretować zmianę przepisu z art. 62 par. 1 o.p. w sytuacji przedstawionej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy trzy kolejno przekroczone terminy płatności wynikające z decyzji ratalnej powodują jej wygaśnięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły należy przeprowadzić szkolenie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy komandytariusze z Niemiec muszą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić nauczycielowi niepełnosprawnemu tygodniowy wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą w sytuacji spłaty leasingu przed terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zarejestrować tratwę lub katamaran wykonane indywidualnie jako sprzęt do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy zwrócona część dofinansowań do szkoleń pracowniczych może być uznana za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne