Questions and answers

Czy w przypadku, gdy wszystkie przychody będą objęte zerowym PIT, trzeba będzie sporządzać PIT-11 i PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku wydania decyzji w oparciu o art. 36a pr. bud. stroną postępowania będzie tylko inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za udział w przetargu podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłaty z tytułu osobistych świadczeń w czasie pokoju są objęte PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wytwarzanie na parafii odpadów takich jak źródła światła czy zużyty sprzęt wymaga zarejestrowania się w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zapisy regulaminu wynagradzania w zakresie nagród należy interpretować na korzyść pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zapłacone od nieterminowych zaliczek odsetki należy wykazać w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zbieranie i przetwarzanie odpadów może odbywać się bez magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego zawsze skutkuje aneksowaniem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Do jakich organów należy zgłaszać pasiekę (do 6 uli), która ma powstać w pobliżu budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką stawką VAT są objęte wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak będzie przebiegać ewidencja księgowa sprzedaży metodą podzielonej płatności w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak długo należy przechowywać sprawozdania do GUS w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak gmina powinna dokonać waloryzacji czynszu dzierżawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie prawa w kwestii arkusza organizacyjnego po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim ma nauczycielka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać wykonana we własnym zakresie ręczna nitownica używana w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie wyposażenie powinno się znaleźć w obszarze wstępnej intensywnej terapii oddziału SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi, któremu w trakcie roku szkolnego zmienia się stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wyrównać nauczycielom świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy spełnić obowiązek określenia wersji oprogramowania i daty jego eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak postąpić z utwardzeniem terenu na klasie chronionej podczas wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak prawidłowo ustalać kwotę zakupu książek jeżeli sprzedawca obciąża muzeum również kosztami dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu dla niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać urlop nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w centrum edukacji nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić koszty zbycia aportowanych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wystawiać fakturę do paragonu osobie fizycznej od 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zaklasyfikować serwis ekspresu do kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zlikwidowanej jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak zakwalifikować różnice kursowe związane z otrzymaną dywidendą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto może być osobą bliską rolnikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom w przypadku spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Na jaki paragraf zaksięgować zakup oprogramowania "z pudełka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Od czego zależy wymiar urlopu pracownika ze stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję dot. odpłatności Pana X i gminy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy strona nie będzie posiadała prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Pod jaki kod odpadu należy zakwalifikować lakiery do paznokci w salonie kosmetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jakim terminie po przejściu zakładu pracy pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakim wymiarze udzielić pracownikowi urlopu, któremu skrócono czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co to są zajęcia zajęcia rozwijające kompetencje indywidualne i społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy nauczyciela należy skierować na szkolenie okresowe, jeśli przedłożył zaświadczenie z poprzedniej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy okres pracy najemnej można traktować jak umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli może używać pieczęci urzędowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy staż nauczyciela przedłuża się o nieobecności spowodowane zwolnieniami lekarskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy szkoła branżowa I stopnia może usunąć uczennice pierwszej klasy, która ma skończone 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela religii, któremu przydzielono doraźne zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy oceniać kwalifikacje kandydatów na stanowiska nauczycielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak planować urlop nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto może prowadzić zajęcia rytmiki w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na które przepisy organ prowadzący powinien powołać się przy wydaniu aktu mianowania dla nauczyciela

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakim wymiarze udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi pracującemu na 1/2 etatu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne