Questions and answers

Czy pracodawca może wykorzystywać wizerunek byłego pracownika do celów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracownik, który otrzymał składnik wynagrodzenia po terminie, ma prawo do żądania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy premia wlicza się do podstawy chorobowego w wysokości uzupełnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy rolnik może wynajmować mieszkanie w ramach najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości przyjętej do użytkowania rok wcześniej, podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sterylizatory medyczne podlegają dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wody gruntowe gromadzone w sztucznym zbiorniku wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w przypadku braku dowodów zespół powypadkowy może zanegować wyjaśnienia poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynajęty magazyn należy zgłosić do urzędu skarbowego jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wynajmujący szkolną stołówkę ajent może prowadzić działalność komercyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje po urodzeniu bliźniąt?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka będzie stawka VAT dla najmu mieszkania dla przedsiębiorcy, ale na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaka jest prawidłowa stawka zabezpieczenia roszczeń dla odpadów o kodzie 19 12 11*?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w 2020 r. na usługi fryzjerskie i kosmetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką powinien mieć formę dokument dotyczący zmiany formy prawnej stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty pobieranej od klientów z tytułu utylizacji opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada na podatników konwencja MLI?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki rodzaj odsetek i w jakiej wysokości powinien być naliczony od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę z dyrektorem szkoły w razie likwidacji placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak postąpić z nadpłaconym nauczycielowi wynagrodzeniem za nadgodziny których nie zrealizował?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prowadzić ewidencję odpadów w BDO w przypadku wytwarzania odpadów w ramach świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak rozliczyć składki ZUS i koszty uzyskania w przypadku korzystania z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak szkoła może dokonać darowizny samochodu dla gminy w tym samym powiecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak udokumentować zmianę rachunku bankowego na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak wykazać rachunek otrzymany od artysty za usługę wykonaną na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak wykazać usługę widowiska artystycznego w Polsce na rzecz kontrahenta z Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kiedy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Kiedy powinno nastąpić przejęcie mienia po likwidowanej przez starostwo jednostce budżetowej powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku prowizji od umów leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy różnic inwentaryzacyjnych można nie wykazywać w inwenturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien zorganizować miejsce zastępcze noclegowe podczas ewakuacji mieszkańców DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze w sytuacji koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy naliczyć odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy UDI powinno zacząć być obowiązkowo umieszczane na etykiecie wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

W jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej może nastąpić odroczenie płatności czynszu za lokal mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo obliczyć opłatę osób zobowiązanych za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób rodzic dziecka pięcioletniego może wypisać dziecko z oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób sporządzić deklarację PIT-4R po podziale spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wyposażenie przekazane kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne