Questions and answers

Jak należy wyliczyć świadczenie rodzicielskie w ostatnim miesiącu pobierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wnioskodawca ma prawo składać wniosek o świadczenie dobry start na dziecko żony, które nie jest jego dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy OPS może powiadomić stronę o zmianie terminu wypłaty zasiłku rodzinnego wysyłając informację?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zakupione wyposażenie w ramach budżetu obywatelskiego ma zostać zaewidencjonowane przez urząd miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak traktować umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi zawieraną przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu zaklasyfikować lampy jarzeniowe bez świetlówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna zaksięgować otrzymane środki w celu budowy sieci ciepłowniczej do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy kwota dofinansowania otrzymana przez spółkę z PARP jest zwolniona z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w stosunku do jachtu można stosować amortyzację sezonową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży pizzy i tortilli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wznowić postępowanie i wydać decyzję uchylającą dotyczącą zasiłku rodzinnego ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak zaksięgować i zaewidencjonować zwolnienie z tytułu opłacania składek ZUS z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenie usług elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup licencji do programu komputerowego stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy z dotacji można potrącić kwotę wypłaconą nienależnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na pobór wód powierzchniowych z rzeki można wydać pozwolenie wodnoprawne z warunkową datą obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Ile dni urlopu wykorzystanego przez nauczyciela należy wpisać w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy osoba posiadająca wykształcenie psychologiczne może pracować na stanowisku pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dla tych dwóch odpadów stawka zabezpieczenia roszczeń winna wynosić 300 zł czy 600?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy letnie zajęcie dla dzieci organizowane przez młodzieżowy dom kultury należy zgłosić kuratorowi oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczycielka nabędzie prawo do dodatku za wysługę lat w wysokości 6%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę dotyczącą nabycia towaru z Wielkiej Brytanii - czy jest to już import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę może zmienić nauczycielowi wymiar godzin pracy w innej szkole po 31 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest obowiązująca stawka na fakturze VAT-RR przy zakupie warzyw od rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić odpłatność dla mieszkańca za DPS, gdy zmiana dochodu przekroczyła 10% kryterium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować odsetki od zaległości z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Do jakiego Ministra należy kierować wniosek o odstępstwo od warunków technicznych dla budynków wielorodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy prace załadunkowe mogą odbywać się w pobliżu linii wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak wyegzekwować od przedsiębiorcy rozliczenie złoża po wygaśnięciu koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak opodatkować kupno i sprzedaż metali szlachetnych w internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Ile będzie wynosiła wysokość wpisu stałego w sytuacji przedstawionej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy opiekunowi stażu przysługuje dodatek jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nadgodziny z norm dobowych mogą być rozliczane na koniec 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik prowadzący przedszkole może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor powinien mieć wystawioną ocenę pracy za okres pełnienia obowiązków dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna zaewidencjonować przejęcia zadania od innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy po przebyciu kwarantanny lub izolacji pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne