Questions and answers

Kiedy można wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy sprzedaż gruntu będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy wykazać eksport, jeśli potwierdzenie wywozu otrzymano przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy zmiana regulaminu wynagradzania jest podstawą do wręczenia pracownikom wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto ma uprawnienia do nauczania języka obcego w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zapłacić za wymianę stolarki balkonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Która gmina jest właściwą miejscowo do wydania decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakim formularzu należy złożyć za 2019 rok opłatę recyklingową za reklamówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Na podstawie jakiego rodzaju umowy może być zatrudniony kierownik oddziału szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zaklasyfikować darń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakim okresie i w stosunku do których kosztów stosować odliczenie proporcjonalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć usługę demontażu urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy ustalać wartość zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jaki sposób przeprowadzić wymianę gruntu i utylizację wydobytych odpadów oraz wybranej ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W którym miesiącu wykazać WDT w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w związku z korektą ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy bez prawa jazdy można jeździć kosiarką samojezdną po drogach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę na czas określony z pracownikiem, który korzysta z opieki nad zdrowym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy norma EN-378 ma zastosowanie do lodówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy piaskowanie blachy piaskiem rzecznym to praca z rakotwórczą wolną krzemionką 1A lub 1B?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pielęgniarka może powadzić gabinet kosmetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy spółka z o.o. działająca jako podmiot leczniczy może przyjmować 60-dniowy termin zapłaty w transakcjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy sprzątanie sal po wypisie pacjentów jest obowiązkiem pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy udzielanie informacji o dziecku konkubentce ojca, bez zgody matki będzie zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć wniosek Z-15A?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Ile wynosi odpis na ZFŚS, w sytuacji likwidacji pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak liczyć dochód uzyskany ze świadczenia rehabilitacyjnego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinien postąpić OPS w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy należy dokonać oceny pracy nauczycieli, którzy zmieniają pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie organizacja pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co się stanie ze środkami zgromadzonymi w ramach drugiego filaru po osiągnięciu przez emerytkę 65 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy dla nauczycielki zatrudnionej na okres roku szkolnego przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kształcenie w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji może być prowadzone w szkole zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z jednego tygodnia urlopu, jeżeli jest w trakcie wykorzystywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na wolnym stanowisku urzędniczym można zatrudnić bez konkursu pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pisemne polecenie wykonania pracy skierowane do pracownika powinno być wpięte do części B akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy premia za wydajność może być ujęta w wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy zamiast udzielania nauczycielce urlopu wychowawczego można obniżyć jej wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zaplanowana 1 godzina zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w klasie I powinna być realizowana oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest termin ważności oceny pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo podpinać dokumenty w aktach nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo przedłużyć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prowadzić akta osobowe pracownika, który kontynuuje zatrudnienie w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy uregulować zmianę we wpisie do ewidencji dotyczącą zmiany osoby prowadzącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenia wypłacone po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne