Questions and answers

Jak gmina może wymóc na właścicielu działki realizację obowiązku udrożnienia przepustu pod zjazdem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy produkty z reklamacji zwrócone od klienta należy traktować jako odpad wytworzony czy zebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy oczyszczalnia powinna uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi zbiorów owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak duńska spółka transportowa może otrzymać zwrot środków zgromadzonych na jej rachunku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nagrody jubileuszowe zwolnione są ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie wydać decyzje w sprawie zasiłku okresowego i dofinansowania pobytu w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy sprawa cywilna może hamować doprowadzenie do zgodności z przepisami samowoli budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy spółdzielnie podlegają obowiązkowi zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy jednostki samorządu terytorialnego występują w roli podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy ujęcie zakupu od dostawcy z Czech jako WNT i sprzedaż odbiorcy w Niemczech jako WDT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dostawy zbiornika na wodę deszczową z montażem przy budynku jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy radnemu powiatu szpital może udostępnić imienny grafik dyżurów lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy wysyłka wadliwego towaru w celu naprawy do kontrahenta z Unii Europejskiej stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co zrobić, żeby KPO wygenerowana z BDO mogła zostać uznana przez sąd jako dowód wykonania świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka nie zobligowana do sporządzania dokumentacji cen transferowych powinna złożyć deklarację CIT/TPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do apteczek samochodowych i preparatów owadobójczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wykazać sprzedaż nieruchomości zakupionej i oddanej do użytkowania w 2008 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usługi przez podatnika zwolnionego z VAT na terenie innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy decyzja starosty w zakresie zbierania odpadów stała się bezprzedmiotowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy zgodę na legalizacje wykonanych robót budowlanych muszą wydać wszyscy współwłaściciele?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji należy ująć dotację na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy można wypełnić składowisko po zakończonej rekultywacji odpadami do rzędnych rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy butlę z azotem można przechowywać w pomieszczeniu gdzie są dwa stanowiska stałej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy premie regulaminowe powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy rozumieć § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek sporządzić CIT-TP, jeśli jej przychody i koszty nie przekroczyły 10.000.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czego dotyczy imienny raport informacyjny do ZUS dotyczący pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie działania należy podjąć w związku ze zmianą nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można sprzedać mieszkanie, które stanowi miejsce do egzekucji w trybie najmu okazjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak należy zmienić umowę nauczyciela z pensum łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wójt gminy jako organ może przesłać skargę wojewody na uchwałę rady gminy do WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 15 ust. 6 pr. ośw. może realizować ścieżkę awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek za opiekuna stażu należy wliczyć do wynagrodzenia urlopowego za czas wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie są szkoły obowiązki względem nauczycielki, której udzielono urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do pozwolenia na budowę należy przenieść decyzję o warunkach zabudowy na rzecz nowej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa udzielony urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy we wniosku o urlop bezpłatny należy podać przyczynę uzasadniającą potrzebę skorzystania z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakiej wysokości należy ustalać zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie Tarczy 4.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy nauczyciel będzie musiał odbywać staż od początku, jeśli zmienił się jego charakter pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być prowadzone w grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop uzupełniający dla nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zmienić w dokumentach nazwisko dziecka z zagranicy na spolszczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co kontroluje w poradni psychologiczno-pedagogicznej organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący może żądać poprawy orzeczenia poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kto nadzoruje wydawanie orzeczeń w poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną zastrzeżoną w umowie po wygaśnięciu tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne