Czy świadczenia i dodatki z pieczy zastępczej powinny być wliczone do dochodu wyliczonego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasiłek z pieczy zastępczej według ustawy o dodatkach mieszkaniowych, powinien być wliczony do dochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX