Czy można odliczyć od dochodu darowiznę stowarzyszenie, które nie ma statusu OPP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy profesjonalnym klubem sportowym działającym w formie spółki akcyjnej. Płacimy CIT. Chcemy dać darowiznę na stowarzyszenie zajmujące się szerzeniem kultury fizycznej wśród młodzieży z zakresu tej samej dyscypliny. Stowarzyszenie w statucie ma min cele: propagowanie i rozwój sportu wśród społeczności regionu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży przez wsparcie dla szkół, wspieranie drużyn sportowych będących członkami stowarzyszenia. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i prowadzi w zakresie reklamy, sprzedaży biletów ale środki są przeznaczane na cele statutowe. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

Czy możemy odliczyć od dochodu taka darowiznę?

Jaki jest limit odliczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX