Czy do sprzedaży energii od kwietnia 2023 r. ma zastosowanie odwrotne obciążenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Producent energii elektrycznej odnawialnej, ma koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii elektrowni wiatrowej (WIL) - dwie elektrownie wiatrowe 0,6 i 0,8 MW = łącznie moc 1,4 MW. Wytwarzana energia jest w całości sprzedawana do Energi (producent nie sprzedaje energii do odbiorcy końcowego). Czy wystawiając fakturę sprzedaży energii producent powinien zastosować odwrotne obciążenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX