Questions and answers

Z jakim kodem ubezpieczenia należy zarejestrować członków zarządu do ZUS i jakie składki należy odprowadzać?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co dowodzi, że cudzoziemiec posiada zapewnione miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeśli opłata jednorazowa wpłynęła po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy audytor wewnętrzny zatrudniony w starostwie powiatowym może realizować obowiązki kontrole w zakresie MDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa pomostu na jeziorze musi spełniać warunek dostępu do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy budynek usługowy - wynajem 15 mieszkań można zaliczyć do zabudowy wielorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy dodatek stażowy wlicza się do wynagrodzenia minimalnego, jakie otrzymuje pracownik samorządowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dokumenty księgowe, np. fakturę można opisywać czarnym długopisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy dziecko można zbadać w obecności partnera jego matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy emerytom - byłym pracownikom przysługuje świadczenie, tzw. „wczasy pod gruszą”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy fundacja powinna zastosować proporcję przy rozliczaniu VAT w związku z otrzymaną dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy komisja lekarska ZUS mogła jako organ odwoławczy orzec na mniejszy uszczerbek na zdrowiu niż lekarz orzecznik?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy konwersja pożyczki na dopłatę generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu motocykli przeznaczonych do reklamy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można odwołać się od kary za brak osiągniętego poziomu odzysku na stacji demontażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy nabywając grunt należy dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy pobrać opłatę za drugie pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy należy przechowywać listy obecności, jeśli prowadzone są miesięczne karty ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy odpady o kodzie 13 01 13* i 12 01 09* podlegają rejestracji w systemie SENT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy OPS powinien skierować do Domu Dziennego Pobytu decyzją administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osobę małoletnią, z którą zawarto umowę zlecenie obowiązuje limit czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pielęgniarce na stanowisku dyrektora ZOZ należy wyrównać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy po przeprowadzeniu postępowania konkursowego możliwa jest zmiana umowy niekorzystna dla zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy powiększenie łazienki w mieszkaniu budynku wielorodzinnego wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy praca własna wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik bez ważnych badań okresowych może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny na stanowisku sprzątaczki może mieć zaszeregowanie w kategorii V?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie wspólnikom grupy producentów wolnych środków produkcji generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy regulują odległość od maszyny do ściany budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przy dostawie oleju napędowego, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy wręczeniu nagany pracownikowi należy w pouczeniu podać siedzibę sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przy zamianie samochodów dokonanej między przedsiębiorcami, obaj mogą zastosować VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne