Questions and answers

Czy Firma X powinna realizować obowiązki Firmy Y w zakresie wprowadzonego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy przygotować sprawozdanie produktowe za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do kiedy można się ubiegać o zwrot wywłaszczonych nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jakiej wartości wykazać środki trwałe przedsiębiorstwa w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach prowadzonych przez jeden organ należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy tak użyty woreczek strunowy podlega pod opłatę recyklingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może sprzedać jej towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zmiana umowy wynikająca ze zmiany matrycy VAT jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może na funkcję zastępcy dyrektora udzielić opinii na kilka lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedłużyć z urzędu prawo do zasiłku stałego ze względu na epidemię Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak nabyć nieruchomość, dla której w dziele IV księgi wieczystej figuruje hipoteka przymusowa ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy na Karcie Przekazania Odpadów wymagany jest podpis kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak wyliczyć dochód rodziny do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób zmienić umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z pracownikiem niepedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koszty związane z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego będą kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku wykonania obowiązku meldunkowego przez osobę niebędącą stroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Kto powinien mieć dostęp do danych o wynagrodzeniach pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy należy dokonać okresowej oceny pracy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować popłuczyny powstające z odżelaziania wody pobranej ze studni - jako ściek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakim zapisem w umowie możemy unormować kwestię podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje wicedyrektorowi powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ocenić wypadek pracownika udzielającego pomocy innemu poszkodowanemu w wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie dane powinno zawierać zlecenie barwienia materiału biologicznego do badania z zakresu patomorfologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy karta transportu medycznego powinna być elementem dokumentacji poz zlecającego transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć wypłaty dokonane po śmierci pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z finansowania opieki medycznej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy darowizna udziałów spółki komandytowej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki można potraktować jako wydatek statutowy fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w trakcie urlopu wypoczynkowego można zaplanować pracownikowi dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka powinna być data sprzedaży na fakturze dotyczącej wynajmu lokalu wystawionej w lipcu 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie będą zmiany dotyczące delegowania pracowników po lipcu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy likwidacja spółki powinna nastąpić dopiero po otrzymaniu zwrotu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne